« Back to Glossary Index

Elonva – זריקה תת-עורית המכילה את ההורמון FSH ריקומביננטי המתאפיינת בפעילות ארוכת טווח.

זריקה אחת בערך שוות ערך ל-7 ימי זריקות במינון ממוצע של התרופות המקבילות לה כמו פיוריגון וגונל-אף.

חזרה לכל המושגים