« Back to Glossary Index

Estrofem – גלולות המכילות אסטרוגן ומעודדות את צמיחת רירית הרחם ואת עיבויה.

ניתנת כהכנה לקראת החזרת עוברים או כתמיכה לאחר החזרת עוברים

חזרה לכל המושגים