« Back to Glossary Index

Duphaston – טבלייה המכילה הורמון פרוגסטרון הניתנת לאחר הביוץ,

במטרה לסייע להשתרשות העובר והתפתחות הריון במידה ונקלט.

חזרה לכל המושגים