« Back to Glossary Index

IVF – תהליך שבו הביצית והזרע מופגשים מחוץ לגוף האישה (במעבדה) ויוצרים עובר המוחזר אל תוך הרחם 1-6 ימים אחרי ההפריה.

השלב המקדים לכך הוא נתינת טיפול הורמונלי לאישה ליצירת מספר גדול יותר של זקיקים שישאבו מהם ביציות שיועברו למעבדה. במקביל גבר נותן זרע ומעביר אותו גם למעבדה. מפגש בין זרע וביצית קורה במעבדה וגם הגידול של העובר עד החזרת העובר לרחם.

חזרה לכל המושגים