« Back to Glossary Index

זריקה תת-עורית המכילה את ההורמונים FSH ו-LH (ביחס 1:1) , המופקים ממקור אנושי.

תרופה זו נמצאת בשימוש כבר עשרות שנים וניתנת במסגרת פרוטוקול טיפולי פוריות שונים, ביניהם הפריה חוץ-גופית ועידוד ביוץ, ומשפיעה על התפתחות הביציות וגדילת הזקיקים.

המקור להפקת המנוגון הוא משתן של נשים בגיל הבלות, אצלן FSH ו-LH גבוהים באופן טבעי.

חזרה לכל המושגים