« Back to Glossary Index

Parilac – חומר הפעיל ברומקרפטין – גלולות שנוטלים דרך הפה.

מטרתן להפחית את רמות הורמון החלב (פרולקטין) שמופרש על ידי בלוטת יותרת המוח.

רמות גבוהות של הורמון החלב עלולות לשבש את סדירות הביוץ ובכך להפריע לאישה להרות.

חזרה לכל המושגים