« Back to Glossary Index

Cetrotide – זריקה תת-עורית אשר מונעת הפרשת LH מיותרת המוח וכך מונעת ביוץ מוקדם.

הזריקה מאפשרת שליטה מדויקת במועד הביוץ. השימוש בה נפוץ בעיקר בעת טיפולי הפריה חוץ גופית.

חזרה לכל המושגים