« Back to Glossary Index

Cabotrim – חומר הפעיל קברילוגן.

מפחית את רמות הורמון החלב (פרולקטין) שמופרש על ידי בלוטת יותרת המוח.

רמות גבוהות של הורמון החלב עלולות לשבש את סדירות הביוץ ובכך להפריע לאישה להרות.

חזרה לכל המושגים