« Back to Glossary Index

PCOS – Polycystic Ovary Syndrome – כ-10% אחוז מהנשים בגיל הפוריות מתאפיינות בתסמונת זו.

אישה מוגדרת עם תסמונת שחלות פוליציסטיות אם מתקיים 2 מתוך 3 :

1. אפשר לראות בשחלות מספר גדול של זקיקים המסודרים כשרשרת פנינים

2. סימנים של אנדרוגנים גבוהים כגון שיעור ייתר, אקנה או רמה גבוהה של אנדרוגנים בבדיקות דם.

3. ווסת לא סדירה או היעדר ווסת.

תסמונת שחלות פוליציסטיות יכולה לגרום לאי-פריון, מחזור לא סדיר, השמנת יתר, וסתות מועטות או היעדר וסת, מיעוט ביוץ או היעדרו, אקנה, שיעור יתר, חוסר איזון הורמונלי ועוד. בדרך כלל מופיעים רק חלק מהתסמינים ולא כולם.

חזרה לכל המושגים