« Back to Glossary Index

ביצית מופרית עם גרעין אחד, יתכן וההפריה לא תקינה.

ההתייחסות לתקינות ההפריה במקרה זה תלוי בסוג ההפריה.

במידה ובצענו מיקרומניפולציה(ICSI) לרוב נפסול ביצית כזאת.

בכל מקרה רצוי לנסות לגדל אותה לשלב הבלסטוציסט.

חזרה לכל המושגים