« Back to Glossary Index

תא אנאפלואידי – תא המכיל מספר לא תקין של כרומוזומים.

הרוב המכריע של עוברים עם ליקויים כאלה אינם מסוגלים להתפתח לעובר תקין.

חזרה לכל המושגים