« Back to Glossary Index

נוגדנים לתאי זרע.

נוגדנים המזהים את מרכיבי תאי הזרע כזרים לגוף ונקשרים אליהם במטרה לנטרל אותם תוך גרימה של היצמדות של תאי הזרע – Agglutination

חזרה לכל המושגים