« Back to Glossary Index

Germinal Vesicle – ביצית לא בשלה, שלא התחילה תהליך ההבשלה.

ולכן לא ניתנת להפריה (דיפלואידית, מכילה שני עותקים מכל כרומוזום).

חזרה לכל המושגים