« Back to Glossary Index

זיגוטה – הפריה של ביצית ע"י הזרע בה נוצרים שני גרעינים קטנים.

אחד מכיל את החומר בגנטי שמקורו מהזרע והשני מהביצית.

חזרה לכל המושגים