השפעת COVID-19 על טיפולי IVF

מחקר שנעשה בבית חולים שיבא, ופורסם בעיתון Gynecological Endocrinology, הראה שיש השפעה על איכות העוברים אם אחד מבני זוג חלה ב- COVID-19 ב 3 חודשים שקדמו לטיפול. לא הייתה פגיע ברזרבה השחלתית, אבל הייתה ירידה משמעותית סטטיסטית באיכות העוברים! ולכן הוצע לעשות הפסקה של 3 חודשים לפני שחוזרים לטיפולים. חשוב להבין שמחקר נעשה על 9 […]